• TRANSPARÈNCIA

 • COMPROMÍS

 • DEDICACIÓ

 • LIDERATGE

Forentic ServiciosForentic presta els seus serveis en l'àmbit jurídic-forense oferint als seus clients un servei exclusiu i integrald'assessorament mitjançant solucions pràctiques i efectives, principalment en la jurisdicció penal, sense excloure altres àmbits d'actuació (civil, familiar i laboral).

El nostre equip està format per especialistes en psicologia jurídica, criminal i forense, dret, medicina, criminologia i criminalística, entre d'altres.

 

Àrees de especialitzacióÀrees de especialització

 • Falses denúncies (agressió i abusos sexuals, etc.)
 • Delictes contra les persones (homicidi, assassinat, lesions, etc.)
 • Delictes contra la llibertat i indemnitat sexual (agressions sexuals, abús sexual infantil, pornografia infantil i grooming).
 • Memòria de testimonis, credibilitat del testimoni, simulació.
 • Psicolingüística forense
 • Investigació criminològica
 • Tribunal Militar

Àmbits d'actuacióÀmbits d'actuació

 • Elaboració d'informes pericials.
 • Valoració d'imputabilitat i de l'estat mental dels implicats en el procés judicial i de testimonis.
 • Avaluació de la personalitat i de l’estat mental.
 • Estudi de les capacitats cognitives i volitives.
 • Detecció de simulació.
 • Responsabilitat legal.
 • Processos de victimització.
 • Anàlisi psicològic de mesures judicials respecte a menors.
 • Valoració de la credibilitat del testimoni.
 

ConsultoriaConsultoria i assessorament jurídic-forense integral

 • Elaboració d'estratègia de defensa o acusació.
 • Preparació d'entrevistes i d'interrogatori a sala.
 • Preparació dels testimonis per a la vista oral.
 • Selecció científica aplicada del Tribunal del Jurat.